Professionals: Samen zorgen voor succes op het werk

Professionele zorg en scholing zijn erg belangrijk in de aanloop naar een zelfstandige deelname aan de maatschappij. Voor een gezond evenwicht houdt Job Coach Connect goed contact met de betrokken professionals. Onze coaches & recruiters zijn dienstverleners met een doorverwijs functie naar:

  • Gezondheidszorg
  • Woonbegeleiders
  • Hulpverlening
  • Maatschappelijke diensten
  • Leefstijlprofessionals  

Op deze manier kan van alle kanten naadloze ondersteuning geboden worden, zonder elkaar te hinderen of te overlappen. Juist samen zorgen voor succes op het werk!

Meer weten? Neem contact met ons op.